niedziela, 12 października 2014

Włochy #1 - Rzym

Castle of the Holy Angel (Mausoleum of Hadrian), Rome

Mauzoleum Hadriana, znane jest jako Zamek św. Anioła. Początkowo był to grobowiec przeznaczony dla cesarza Hadriana, jego rodziny oraz następców. Budowa trwała 4 lata i zakończyła się w 139r. Mauzoleum znajduje się na prawym brzegu Tybru, w pobliżu Watykanu. W grobowcu pochowano również Antonina Piusa, Marka Aureliusza, Septymiusza Sewera i Karakallę. Budowla funkcję mauzoleum pełniła do 271r., później została włączona w system murów obronnych, a z czasem stała się więzieniem. W V wieku przebudowana na fortecę.
Pod koniec VI wieku papież Grzegorz I Wielki zmienił jej nazwę na Zamek św. Anioła, by upamiętnić ukazanie się anioła chowającego miecz na znak końca epidemii.
W 1277r. papież Mikołaj III połączył zamek z Watykanem za pomocą korytarza Passetto di Borgo, który istnieje do dzisiaj. 
Od 1933r. znajduje się tutaj watykańskie muzeum broni średniowiecznej.
Opisy zamku można przeczytać w książce Dana Browna - "Anioły i demony"

***

The Mausoleum od Hadrian is usually known as Castel Sant' Angelo. At the beginning it was a mausoleum for Roman Emperor Hadrian and his family and his successors. The building was built for 4 years and was finished in 139. The mausoleum is located on the right bank of the Tiber, near Vatican. In the tomb was buried also Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Septimius Severus and Caracalla. The building was later used by the popes as a fortress and castle and also as a prison.
At the end of sixth century, pope Gregory I changed the name of the building to Castle of the Holy Angel, because he wanted to commemorate the appearance of the angel who was hiding the sword as a sign of the end of the epidemic. 
In 1277 pope Nicholas III connected the castle with Vatican by corridor called the Passetto di Borgo. That corridor still exists.
Since 1933 the building is Vatican museum of  medieval weapons.
The castle is mentioned in novel 'Angels & Demons' by Dan Brown.
***

El Castillo de Sant' Angelo también conocido como el Mausoleo de Adriano. Al principio fue mausoleo para el emperador Adriano y su familia y sus sucesores. El mausoleo fue construido durante 4 años y sé terminó en 139. El monumento romano situado en la orilla derecha del río Tíber, a poca distancia de la Ciudad del Vaticano.En la tumba fue enterrado también Antonino Pío, Marco Aurelio, Septimio Severo y Caracalla. El edifício se usó por los papas como una fortaleza y el castillo y también como una prisión.
Al final del siglo VI, el papa Gregorio I cambió el nombre del edificio al Castillo del Santo Ángel porque quería conmemorar la aparición del ángel que se ocultaba la espada significando el fin de la epidemia.
Desde 1277 el castillo está conectado con la Ciudad del Vaticano por un corredor fortificado, llamado Passetto di Borgo.
Desde 1933 el edificio es el museo del Vaticano de armas medievales.
El castillo es mencionado en la novela de Dan Brown "Ángeles y demonios".

2 komentarze:

  1. Ładna pocztówka i chyba mniej znany fragment Rzymu. Fajnie, ze go przybliżyłaś.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za wszelkie komentarze, również sugestie i uwagi :)
Thank you for all comments, including suggestions and notes :)
Gracias por todo comentarios incluyendo sugerencias y notas :)