środa, 10 września 2014

Wielka Brytania #2 - Torquay

Torquay, England


Ostatnie trzy dni były bogate w pocztówki. Dostałam pięć kartek z postcrossingu, a także dwa listy z akcji "Wysyłamy listy na Białoruś". Dzisiaj przedstawiam pierwszą z kartek. Dostałam ją od Andromedy z Torquay w Anglii. Torquay leży w południowo - zachodniej Anglii, w hrabstwie Devon. Miasto jest znane jako miejsce urodzenia Agathy Christie a poświęcone jej muzeum przyciąga licznych turystów.

***

Last three days were rich of postcards. I received five cards from postcrossing and two letters for action 'Send letters to Belarus'. Today I'm presenting first card. I got it from Andromeda from Torquay in England. Torquay is located in south - west England, in Devon. The city is known as the birthplace of Agatha Christie and the museum dedicated to her attracts many tourists.

***

Los tres últimos días fueron ricos de postales. He recibido cinco tarjetas de postcrossing y dos cartas para la acción 'Enviar cartas a Bielorrusia". Hoy presento primera tarjeta postal. Lo he recibido de Andromeda de Torquey en Inglaterra. Torquay está en sur - oeste de Inglaterra, en Devon. La ciudad es conocida como lugar de nacimiento de Agatha Christie y el museo dedicada a ella atrae a muchos turistas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za wszelkie komentarze, również sugestie i uwagi :)
Thank you for all comments, including suggestions and notes :)
Gracias por todo comentarios incluyendo sugerencias y notas :)